Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

1. De publicaties op deze website zijn bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van uitleg of advies dan heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of een probleem. Wij adviseren u daarom altijd contact op te nemen voordat u op basis van de informatie, de uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten uit wilt voeren.

 

2. Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

3. De informatie is op website is zorgvuldig samengesteld. Wij kunnen u echter geen garantie geven dat alle informatie juist, volledig of actueel is en blijft. Aan de inhoud van de webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

4. Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. Indien de website niet beschikbaar is kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

 

5. Deze webpagina is ontworpen en samengesteld in opdracht van Over-View Accountants en Adviseurs.

 

6. Alle teksten en het beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht en/of andere wettelijke beschermingsvormen van intellectueel eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Over-View.

 

Alle rechten voorbehouden.

 

Deze disclaimer is van toepassing op door ons verzonden e-mails:

 

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

 

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

 

 

 Twitterfeed

 Onze gegevens

Over-View

Dr. Herskade 1

3261 CJ Oud-Beijerland

 

Contactgegevens

Marcel Huber

 

      (06) 54 30 31 29

 

      info@over-view.nl

Disclaimer Algemene voorwaarden | Privacybeleid |