Schenk- en erfbelasting

Vermogen overdragen naar de volgende generatie is een belangrijk onderdeel van uw persoonlijk financieel plan. Dit vermogen kan overgedragen worden bij leven of bij overlijden. In beide gevallen krijgt u te maken met de successiewet. Deze wet heft belasting over schenkingen en erfenissen.

 

Om uw vermogen over te dragen aan de volgende generatie is een goede financiƫle planning dus van essentieel belang. Door middel van deze planning kunt u zelf bepalen op welke momenten in uw leven u het vermogen overdraagt of hoe het vermogen verdeeld moet worden bij overlijden. Ook kunt u door middel van een gespreide vermogensoverdracht de totale belasting aanzienlijk verlagen.

 

Als u de overdracht van uw vermogen goed wilt regelen is deskundig advies belangrijk. Over-View helpt u graag bij het adviseren en uitwerken van een persoonlijk plan voor de overdracht van uw vermogen. Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

- Compleet advies vermogensoverdracht (schenken en erven)

- Advies over eenmalige schenking

- Advies en begeleiding bij het opstellen van testamenten

- Opstellen overeenkomst periodieke gift

- Opstellen schenkingsovereenkomst

- Aangifte schenkbelasting

- Aangifte erfbelasting

 

Wilt u weten wat Over-View voor u kan betekenen op het gebied van vermogensoverdracht? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

 Twitterfeed

 Onze gegevens

Over-View

Dr. Herskade 1

3261 CJ Oud-Beijerland

 

Contactgegevens

Marcel Huber

 

      (06) 54 30 31 29

 

      info@over-view.nl

Disclaimer Algemene voorwaarden | Privacybeleid |