Pensioen- en lijfrente

Pensioen is een inkomensvoorziening voor het geval u niet meer kunt werken als gevolg van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Met andere woorden: als uw arbeidsvermogen niet meer voldoende is om in het levensonderhoud te voorzien.

 

Om uw pensioen goed te regelen is een deskundig advies noodzakelijk. Het pensioenstelsel is complex en continue in beweging. De overheid en werkgevers maken een terugtrekkende beweging vanwege stijgende pensioenlasten terwijl u juist meer pensioen nodig heeft omdat de levensverwachting blijft stijgen. Kiest u voor een pensioen- en lijfrente advies bij Over-View? Dan bekijken we uw gehele situatie en zorgen dat het advies aansluit bij uw wensen. Wij adviseren op basis van het pensioenstelsel volgens de 5 pijlers.

 

1e pijler

Het basispensioen geldt voor iedereen die in Nederland woont of werkt en is geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

 

2e pijler

Als werknemer kunt u in veel gevallen deelnemen aan een pensioenregeling via uw werkgever. Dit pensioen wordt uitgevoerd door een pensioenfonds of verzekeraar. Bent u DGA? Dan kunt u pensioen opbouwen in eigen beheer. De premie voor pensioen in de 2e pijler is vrijgesteld van inkomstenbelasting en wordt door de werkgever en/of werknemer betaald.

 

3e pijler

Indien er onvoldoende pensioen wordt opgebouwd in de eerste 2 pijlers biedt de overheid in de 3e pijler nog een mogelijkheid om belastingvrij pensioen op te bouwen door middel van lijfrentes. Zowel ondernemers als particulieren kunnen van deze regeling gebruik maken.

 

4e pijler

Heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen? Dan kunt u wellicht terugvallen op uw vermogen in box 3.

 

5e pijler

De laatste pijler in het pensioenstelsel is de eigen woning. Voor veel Nederlanders vormt de eigen woning het grootste bezit. Indien er veel waarde in de eigen woning is opgebouwd en er is een tekort aan pensioen of vrij vermogen biedt de eigen woning mogelijk een uitkomst. Zo kunt u wellicht een krediet aangaan om uw inkomen aan te vullen of uw woning verkopen om vermogen vrij te maken.

 

Over-View kan u adviseren over de volgende onderwerpen:

- Analyse pensioenopbouw o.b.v. de 5 pijlers

- Advies over opbouw van lijfrentes

- Advies over afbouw van lijfrentes

- Pensioen in eigen beheer (DGA)

- Pensioen- en lijfrente planning voor IB-ondernemers

- Risico-analyse (arbeidsongeschiktheid- en nabestaandenpensioen)

 

Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken en het realiseren van een goed pensioen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op voor een persoonlijke afspraak.

 Twitterfeed

 Onze gegevens

Over-View

Dr. Herskade 1

3261 CJ Oud-Beijerland

 

Contactgegevens

Marcel Huber

 

      (06) 54 30 31 29

 

      info@over-view.nl

Disclaimer Algemene voorwaarden | Privacybeleid |