Bedrijfsoverdracht

Voor iedere ondernemer gaat dat ene belangrijke moment er een keer komen; de overdracht van het bedrijf. Voor de meeste ondernemers is dit een emotionele aangelegenheid omdat de onderneming veelal het resultaat is van een leven lang hard werken. De overdracht is een eenmalig en vaak complex proces dat een zeer goede voorbereiding vereist. Een deskundige begeleiding is daarbij noodzakelijk.

 

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers onzeker zijn over de bedrijfsoverdracht en dit zo lang mogelijk (bewust of onbewust) uitstellen omdat ze nog volop genieten van het ondernemen. Het risico hiervan is dat er kansen niet benut worden of niet optimaal gebruik wordt maakt van de fiscale mogelijkheden die er zijn. Over-View adviseert u te starten met nadenken hierover ongeveer vijf jaar voor de geplande bedrijfsoverdracht. Wij bieden onze diensten aan voor zowel de overdragende als overnemende partij.

 

De overdragende partij

Het verkopen van een bedrijf is een duaal proces met een zakelijke en een persoonlijke kant. Er is niet één waarheid. Elke afweging heeft een gevolg waarbij voor de ondernemer, naast het zakelijke belang, altijd een persoonlijk belang meetelt. Vanuit het zakelijke belang wordt veelal gestreefd naar een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst. Echter kan het persoonlijke belang een andere invalshoek hebben. Wij adviseren u om tijdens de oriëntatiefase niet alleen te kijken naar wat uw bedrijf oplevert, maar vooral naar wat u nodig heeft om te voorzien in uw financiële wensen en doelen. Denk hierbij aan uw pensioen, uw woonwensen en andere uitgaven zoals reizen, vakanties en financiële ondersteuning van (klein) kinderen. Ook de continuïteit van het bedrijf na de overname is voor veel ondernemers een belangrijk aspect.

 

De overnemende partij

Binnen het MKB kennen we drie soorten overnemers: familie, medewerkers van het bedrijf of een externe partij. Het soort overnemer is een belangrijk gegeven voor onder andere de verkoopprijs en de manier van overdracht. Als u aan familie overdraagt wilt u dit wellicht tegen andere condities doen dan bij verkoop aan een externe partij. De overheid hecht veel waarde aan de continuïteit van het bedrijfsleven en heeft daarom zeer gunstige faciliteiten om het ondernemingsvermogen over te dragen.

 

Wanneer bekend is aan wie u de onderneming over gaat dragen en wat dit voor financiële gevolgen heeft gaat u samen kijken hoe het bedrijf overgedragen gaat worden. Draagt u de gehele onderneming over, behoudt u het vastgoed, wat wordt de nieuwe rechtsvorm, wordt de overnamesom gefinancierd of blijft u als overdrager (financieel) verbonden aan de onderneming?

 

Over-View kan u als objectieve- en deskundige partner op dit gebied uitgebreid adviseren. Enkele diensten op het gebied van bedrijfsoverdracht:

- Persoonlijke oriëntatie en advies

- Overdrachtsplan maken

- Onderneming klaar maken voor overdracht

- Waardebepaling onderneming

- Zoeken overnamekandidaat

- Persoonlijke financiële planning

- Begeleiden van de overdracht

 

Wilt u weten wat Over-View voor u kan betekenen op het gebied van bedrijfsoverdracht? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 Twitterfeed

 Onze gegevens

Over-View

Dr. Herskade 1

3261 CJ Oud-Beijerland

 

Contactgegevens

Marcel Huber

 

      (06) 54 30 31 29

 

      info@over-view.nl

Disclaimer Algemene voorwaarden | Privacybeleid |